www.pesary.czInformace a objednávky

symbol telefonu

partnerské weby

Stále více žen
trpících inkontinencí
nebo descenzem využívá
podpůrný pesar jako
diskrétního spojence.

Od října 2021
HRADÍ AŽ 80 %
CENY PESARU
POJIŠŤOVNA!

Doporučení

Návštěvy u lékaře

Kontrolní návštěvy u lékaře doporučujeme takto:

Po prvním zavedení, které provede lékař a pokud pacientka nepociťuje obtíže, doporučujeme návštěvu lékaře za cca 14 – 21 dní. Je nutné, aby lékař zkontroloval stav poševní sliznice.

Pokud si pacientka zavádí pesar sama (např. každý den, každý druhý den), pak stačí kontrola u lékaře za cca 3-4 měsíce.

Některé pacientky si nejsou schopny pesar samy zavést (např. z důvodu vyššího věku), pak pesar zavádí lékař. Pacientka si může nechat pesar zavedený 3-4 týdny a pak navštívit lékaře, který po prohlídce pesar opět na delší dobu zavede.

  • Pravidelné kontroly u lékaře jsou nutné.
  • V případě jakýchkoliv potíží navštivte svého gynekologa.

Hygiena

  • Pesar stačí po vyjmutí omýt mýdlem a teplou vodou. Silikonový materiál umožňuje pesar sterilizovat v dostatečném množství vroucí vody (2-3 minuty), event. sterilizovat párou či horkých vzduchem. Samozřejmostí je, že pesar používá pouze jedna tatáž pacientka.
  • Doporučujeme provádět častější výplach pochvy. Jako pomůcku Vám nabízíme v našem e-shopu Frank irigátor, který má nástavce jak na výplach střev tak na výplach pochvy (ženskou sprchu).

Další doporučení

Terapii podpůrnými pesary se doporučuje kombinovat s estrogenovými krémy, např. Ortho-Gynest (Janesen-Cilag s.r.o.).