www.pesary.czinfolinka (po–pá 10–16.00 h.)

symbol telefonu

partnerské weby

cerklážní pesar

Cerklážní pesar

Návod

Oblast použití:

Cerklážní pesar je vyroben z pružného silikonu šetrného ke tkáni. Jako všechny silikonové pesary je elastický, lze jej přehýbat a tím bezbolestně zavádět. Pomocí cerklážního pesaru jsou léčeny těhotné ženy, u kterých je záměrem odlehčit tlak na děložní hrdlo a tím možná zabránit předčasnému porodu.

Do indikace patří těhotné ženy se zatíženou anamnézou, u kterých byla jako možná příčina vyloučena infekce, vícečetná těhotenství a těhotné ženy, které jsou vystaveny tělesné zátěži (např. dlouhému stání). Je nutno usilovat o včasné zahájení léčby (v průměru přibližně okolo 15-20 týdnů). Pomocí vaginální sonografie (například vleže a vestoje) lze zjistit, zda se vnitřní děložní hrdlo otevírá nebo zda se děložní hrdlo celkově zkrátilo. Cerklážní pesar nemá děložní hrdlo zavírat, ale podpírat je do výšky a/nebo posouvat směrem ke křížové kosti (šipka). Tím dochází k odlehčení tlaku na děložní hrdlo. Další indikaci představují obtíže spojené s poklesem pánevního dna v těhotenství ("téměř bolestivý tlak směrem dolů především při tělesné zátěži"), které bývají častokrát pozorovány u vícerodiček nebo vícečetných těhotenství.

Velikosti:

Cerklážní pesary se liší podle vnějšího průměru (vždy 65 nebo 70 mm), podle výšky klenby (vždy 17 mm, 21 mm, 25 mm, 30 mm). Vnitřní průměr je u všech modelů 32 nebo 35 mm.

cerklážní pesar - návod

Použití:

Cerklážní pesar předepisuje lékař a přizpůsobuje jej a zavádí vleže. Rozhodující je, aby klenba pesaru směřovala nahoru tak, aby větší průměr mohl děložní hrdlo podpírat dosednutím na páteř a/nebo muskulaturu pánevního dna. Přehnutím pesaru při zavádění je vkládání bezbolestné. Pesar lze posunout zejména co nejvýše kraniálně do zadní poševní klenby, přičemž děložní hrdlo se ocitne v horním průměru kroužku. Lékař by měl při dalších vyšetřeních kontrolovat, zda děložní hrdlo není příliš pevně sevřeno horním vnitřním okrajem pesaru. Malá tvorba edému cervixu může být žádoucím efektem. Pacientka by při správném umístění neměla pesar cítit. Případné potíže spojené s poklesem pánevního dna jsou po vložení pesaru okamžitě odstraněny, což může pacientku a lékaře motivovat k další léčbě. Zavedení pesaru může být ještě usnadněno nanesením lubrikačního prostředku. Přitom by se měl přednostně použít krém s antibiotiky, který nenaruší flóru Döderleinova laktobacilu. Při silném výtoku lze s touto léčbou také pokračovat ( přibližně 1-2 x/týden).

Pokud pacientka nemá obtíže, může pesar zůstat zavedený až do termínu porodu (při potížích s poklesem pánevního dna) resp. až do 37. týdne (při preventivní léčbě hrozícího předčasného porodu), při silném výtoku lze pesar rovněž měnit a čistit ve 4-týdenních intervalech. Vaginální sonografická vyšetření při vloženém pesaru jsou možná, v případě potřeby lze uložení pesaru kontrolovat při plném močovém měchýři pomocí abdominální sonografie.

Vedlejší účinky/komplikace:

Možnou chybou je nesprávné vložení pesaru klenbou dolů. Tím není dosažen dostatečný efekt podepření. Mírně zvýšená tvorba výtoku je častým doprovodným jevem, podle klinického obrazu by se mělo popřípadě provést vyšetření spektra choroboplodných zárodků. Podle větších vyšetření se však vaginální flóra statisticky podstatně nemění.

Upozornění:

Výrobek by měla používat pouze jedna pacientka a lze jej skladovat při pokojové teplotě. Čištění pesaru by se mělo provádět pod vlažnou tekoucí vodou bez použití dezinfekčního přípravku.