www.pesary.czInformace a objednávky

symbol telefonu

partnerské weby

kroužkový pesar

Stále více žen
trpících inkontinencí
nebo descenzem využívá
podpůrný pesar jako
diskrétního spojence.

Od října 2021
HRADÍ AŽ 80 %
CENY PESARU
POJIŠŤOVNA!

Kroužkový pesar

Návod

Oblast použití:

Kroužkový pesar je vyroben z pružného silikonu šetrného ke tkáni a u větších průměrů z kovové pružiny po obvodu. Tím je velmi elastický a proto lze relativně snadno provádět výměnu pacientkami. Obvod kroužku je relativně úzký. Pomocí kroužkového pesaru jsou léčeny přednostně lehčí potíže s poklesem pánevního dna a lehčí formy inkontinence. U pacientek se předpokládá přetrvávající (i když snížená) schopnost pánevního dna nosit pesar. Repozicí poklesu dělohy a podepření močové trubice lze předcházet vzniku zátěžové inkontinence.

Velikosti:

Kroužkový pesar lze zvolit v různých velikostech minimálně od 50 mm maximálně do 100 mm. Měl by být vkládán pesar s nejmenším obvodem, který právě drží.

kroužkový pesar - návod

Použití:

Obecně lékař pesar přizpůsobí při prvním vyšetření. Zatížením, jako je zakašlání, zatlačení a pohyb, by se měl poté provést test, zda pesar stále drží. Aplikace krému s estrogenem usnadní zavedení pesaru. Po testu by měl lékař ještě jednou zkontrolovat polohu pesaru.

Pesar si pacientka může relativně snadno vyměnit sama, to znamená večer vyjmout a ráno opět zavést. Nanesení krému s estrogenem usnadňuje zavádění a zlepšuje lokální prokrvení a tvorbu epitelu a tkáně. Přitom by se však měl používat výhradně krém obsahující estriol (kratší adheze na receptoru). Protože je pro dosažení kluznosti zapotřebí relativně malé množství krému (malý povrch), doporučujeme použití krému obsahujícího estriol s vyšší dávkou 1 mg estriolu/1 g krému.

Výměnu pesaru provádí pacientka nejlépe vestoje, přičemž jednu nohu může položit na stoličku, pokud je to příliš obtížné, zavádí a vyjímá pesar s mírným rozkročením nohou vestoje s opřením se o stěnu nebo vleže. Při zavádění by měla pacientka dbát na to, aby stisknutý kroužek vložila nejprve do zadní poševní klenby a poté jej posunula dopředu nahoru. Při vyjímání stáhne pacientka kroužkový pesar ukazováčkem za okraj kroužku. Může pomoci fixace vytahovacího provázku.

Vedlejší účinky/komplikace:

Pesaroterapie pomocí kroužkového pesaru má za cíl také v kombinaci s dalšími opatřeními, jako je posilování pánevního dna a lokální estrogenová terapie, léčit nebo snížit obtíže s poklesem pánevního dna pacientky. Také pokud je dlouhodobě plánována operace, může se použít kroužkový pesar v kombinaci s lokálními estrogeny jako "příprava před operací". Každodenní výměna prováděná pacientkou popřípadě u žen po menopauze s lokální estrogenovou terapií zabraňuje komplikacím. Pokud i přes změnu velikosti kroužku přetrvávají obtíže s poklesem pánevního dna nebo pokud kroužek dostatečně nedrží, měla by pacientka přejít - přinejmenším na přechodnou dobu - na kostkový pesar a lokální estrogenovou terapii. Měly by být respektovány kontraindikace pro krémy s estriolem (například těhotenství, kojení, tumory závislé na estrogenu).

U pacientek odkázaných na pečovatelskou péči nebo u velmi bázlivých pacientek může být žádoucí zapojení pečovatele nebo rodinného příslušníka do manipulace s výměnou.

Upozornění:

Výrobek by měla používat pouze jedna pacientka a lze jej skladovat při pokojové teplotě. Čištění pesaru by se mělo provádět pod vlažnou tekoucí vodou bez použití dezinfekčního přípravku.