www.pesary.czinfolinka (po–pá 10–16.00 h.)

symbol telefonu

partnerské weby

miskový pesar

Miskový pesar

Návod

Oblast použití:

Miskové pesary nebo perforované miskové pesary jsou na rozdíl od tuhých pesarů vyrobeny z pružného silikonu šetrného ke tkáni. Tím jsou velmi elastické a lze je při zavádění a vyjímání snadno přehýbat, takže výměna je bezbolestná. Pomocí miskových pesarů nebo perforovaných miskových pesarů jsou léčeny přednostně potíže s poklesem pánevního dna. U většího vychlípení močového měchýře podpírá rovněž mediální a nejen laterální defekt. Široká styčná plocha s pánevním dnem (viz obrázek) zesiluje také adhezi. U pacientek se předpokládá přetrvávající (i když snížená) schopnost pánevního dna nosit pesar.

Velikosti:

Miskový nebo perforovaný miskový pesar lze zvolit v různých velikostech minimálně od 55 mm maximálně do 95 mm. Měl by být vložen pesar s nejmenším obvodem, který právě drží. V některých centrech slouží aplikace pesaru jako předoperační test před operací močové inkontinence pro vyřazení uzávěrového mechanismu uretry a pro přípravu vaginální sliznice aplikací estrogenové masti.

miskový pesar - návod

Použití:

Obecně lékař přizpůsobí pesar při prvním vyšetření. Zatížením, jako je zakašlání, zatlačení a pohyb, by se měl poté provést test, zda pesar stále drží. Nanesení krému s estrogenem usnadní zavedení. Po testu by měl lékař ještě jednou zkontrolovat polohu pesaru.

Pesar by si měla vyměňovat také pacientka, to znamená večer vyjmout a ráno opět zavést.

Nanesení krému s estrogenem na pesar usnadňuje zavedení. Přitom by se však měl používat pouze krém obsahující estriol (krátká adheze na receptoru). Protože je pro dosažení kluznosti zapotřebí relativně velké množství krému (velký povrch), doporučujeme použití krému obsahujícího estriol s nižší dávkou 0,1 mg estriolu/1 g krému, ve vzácných případech 0,5 mg estriolu/1 g krému. Estriol zajišťuje také lepší prokrvení tkáně.

Výměnu pesaru provádí pacientka nejlépe vestoje, přičemž jednu nohu lze položit na stoličku, pokud je to příliš obtížné, zavádí a vyjímá pesar s mírným rozkročením nohou vestoje s opřením se o stěnu nebo vleže. Při zavádění by měla pacientka rovněž dbát na to, aby stisknutý pesar vložila do zadní poševní klenby a poté misku posunula dopředu nahoru. Při vyjímání uchopí pacientka pesar nejlépe ukazováčkem v otvoru misky. Pro pacientky ovšem může být obtížné pesar při vyjímání vlastnoručně přehnout. V principu však lze tyto měkké pesary nechat zavedené i několik týdnů.

Vedlejší účinky/komplikace:

Pesaroterapie pomocí miskového pesaru nebo perforovaného miskového pesaru má za cíl také v kombinaci s dalšími opatřeními, jako je posilování pánevního dna a lokální estrogenová terapie, snížit obtíže s poklesem pánevního dna pacientky. U každodenní výměny prováděné pacientkou popřípadě u žen po menopauze s lokální estrogenovou terapií, ale i přibližně u čtyřtýdenní výměny u lékaře by se neměly vyskytnout komplikace jako je infekce, krvácení nebo dokonce otlačeniny. Pokud i přes změnu velikosti miskového pesaru stále přetrvávají obtíže s poklesem pánevního dna nebo pokud miska dostatečně nedrží, měla by pacientka přejít - přinejmenším na přechodnou dobu - na kostkový pesar a lokální estrogenovou terapii. Měly by být respektovány kontraindikace pro krémy s estriolem (například těhotenství, kojení, tumory závislé na estrogenu).

U pacientek odkázaných na pečovatelskou péči nebo u velmi bázlivých pacientek může být žádoucí zapojení pečovatele nebo rodinného příslušníka do manipulace s výměnou.

Upozornění:

Výrobek by měla používat pouze jedna pacientka a lze jej skladovat při pokojové teplotě. Čištění pesaru by se mělo provádět pod vlažnou tekoucí vodou bez použití dezinfekčního přípravku.