www.pesary.czInformace a objednávky

symbol telefonu

partnerské weby

urethra pesar

Stále více žen
trpících inkontinencí
nebo descenzem využívá
podpůrný pesar jako
diskrétního spojence.

Od října 2021
HRADÍ AŽ 80 %
CENY PESARU
POJIŠŤOVNA!

Urethra pesar

Návod

Oblast použití:

Pesar s uretrální olivkou (urethra pesar / uretrální pesar) je vyroben z pružného silikonu šetrného ke tkáni a vložené pružiny, která činí pesar tvarově stálým. Pomocí pesaru s uretrální olivkou jsou léčeny pacientky se stresovou inkontinencí a/nebo poklesem pánevního dna, které předtím neprodělaly žádnou vaginální operaci pánevního dna s poševní plastikou. U pacientek se předpokládá přetrvávající (i když snížená) schopnost pánevního dna nosit pesar. Uretrální olivka má zvedat přechod mezi močovým měchýřem a močovou trubicí nahoru dopředu a zabránit tak při zátěžových situacích, jako je kašel nebo pohyb, otevření horní močové trubice (viz obrázek). Zvedání může také zabránit vnikání moči do močové trubice, což podporuje účinek při urgentní inkontinenci nebo smíšené formě stresové a urgentní inkontinence.

Velikosti:

Pesary jsou nabízeny podle rozsahu průměru kroužku ve velikostech průměru minimálně od 45 maximálně do 100 mm. Měl by být vložen pesar, který při kašlání vestoje dosahuje nejlepší kontinence a přesto dovoluje bezproblémovou mikci. Častokrát je nutno po 1-2 měsících přejít na větší pesar, protože již není zaručen efekt kontinence z důvodu uvolnění tkáně. Kroužek je při aplikaci veden do zadní poševní klenby tak, aby uretrální olivka překlopením nahoru/dopředu nadzdvihla přechod mezi močovým měchýřem a močovou trubicí (viz obrázek).

urethra pesar - návod

Použití:

Obecně by měl lékař při první zkoušce pesar vložit na vyšetřovacím lůžku při plném močovém měchýři. Aplikace krému s estrogenem usnadňuje zavedení. Přitom by se však měl používat pouze krém obsahující estriol (krátká adheze na receptoru). Protože je pro dosažení kluznosti zapotřebí malé množství krému (malý povrch), doporučujeme použití krému obsahujícího estriol s vyšší dávkou 1 mg estriolu/1 g krému. Estriol zajišťuje lepší prokrvení tkáně a tvorbu flóry, epitelu a tkáně. Poté pacientka vstane, zakašle a registruje únik moči. Při ideálním umístění pesaru je rovněž ihned odstraněna těžká stresová inkontinence. To může pacientku a ošetřující tým motivovat k pokračování v pesaroterapii. Při odstranění inkontinence netrvají také žádné pochyby o diagnóze stresové inkontinence. Po testu by měl lékař ještě jednou zkontrolovat umístění pesaru a uretrální olivky. Pesar s uretrální olivkou nechává pacientka zavedený většinou přes den, příležitostně také pouze při zátěži (například při sportu). Doporučujeme, aby si pacientka pesar sama večer vyjmula a ráno opět zavedla. Přitom je smysluplná aplikace krému s estriolem. Výměnu pesaru provádí pacientka nejlépe vestoje, přičemž jednu nohu může postavit na stoličku, pokud to není možné, zavádí a vyjímá pesar v mírném rozkročení nohou vestoje s opřením se o stěnu, popřípadě rovněž vleže. Při zavádění by měla pacientka dbát na to, aby se uretrální olivka nacházela za stydkou sponou pod horní močovou trubicí, při vyjímání posune pacientka olivku ke straně a uchopí ukazováčkem okraj kroužku. Fixace přídavného vytahovacího provázku po obou stranách olivky, který musí být u adipózních pacientek delší, usnadňuje manipulaci, stabilizuje olivku v oblasti krčku močového měchýře a zabraňuje dislokaci.

Vedlejší účinky/komplikace:

Pesaroterapie má za cíl také v kombinaci s dalšími opatřeními léčit obtíže pacientky, aby případně mohla po určité době léčbu pesarem ukončit. Také pokud je dlouhodobě plánována operace, může být pesar s uretrální olivkou považován za "pesar na zkoušku" a může napomoci stanovení diagnózy pro nebo proti operativní terapii. Každodenní výměna prováděná pacientkou zabraňuje komplikacím, jako je infekce, krvácení nebo dokonce otlačeniny. Stresová inkontinence nevyžaduje během nočního klidu žádnou terapii. Pokud i přes změnu velikosti a instruktáž přetrvávají obtíže s inkontinencí, musí se znovu přehodnotit diagnóza a volba pesaru. Přitom se může stát, že se olivka z důvodu nedostatečné muskulatury zdvihače nebo otlačené poševní stěny nemůže zvednout do výšky, takže je nutno pro uvolnění otlaku - přinejmenším na přechodnou dobu - přejít na kostkový pesar a lokální estrogenovou terapii. Měly by být respektovány kontraindikace pro krémy s estriolem (například těhotenství, kojení, tumory závislé na estrogenu). U pacientek odkázaných na pečovatelskou péči nebo u velmi bázlivých pacientek může být žádoucí zapojení pečovatele nebo rodinného příslušníka do manipulace s výměnou.

Upozornění:

Výrobek by měla používat pouze jedna pacientka. Pesar lze skladovat až do použití při pokojové teplotě. Čištění pesaru by se mělo provádět pod vlažnou tekoucí vodou bez použití dezinfekčního přípravku.